Youth for Christ Kampen

"Ruimte voor Jongeren"

     KIJP HISTORIE          

Kampen, 24 mei 2016

Betreft:               Uitnodiging jongerenwerkers Kampen

 

Hallo jongerenwerkers,

We hebben enthousiaste reacties ontvangen van de bezoekers van de 2 e KIJP (Kamper Interkerkelijk Jongerenwerkers Platvorm) ontmoeting die we hebben georganiseerd in januari.  Meer dan 25 jongerenwerkers bezochten deze toerustingsavond. Daarom willen we jullie opnieuw uitnodigen voor  een 3 e KIJP-avond. Een avond waar jongerenwerkers elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en worden toegerust.

Spreker

Als spreker hebben we Corjan Matsinger uitgenodigd. Corjan is eigenaar van Young & Holy, jongerenwerker en pionier, religieus trendwatcher, auteur van diverse boeken en spreker. Hij verlangt ernaar het geloof onder kinderen en jongeren in Nederland aan te wakkeren. Corjan is vader van vier kinderen waarvan drie tieners en is lid van de NGK Houten. Meer info via www.youngholy.nl           

Wanneer

De avond zal plaats vinden op Donderdag 29 september 2016 vanaf 18.30 met een maaltijd.

Zet deze datum al vast in je agenda!  

 

Programma avond

18.20 Inloop

18.30 Maaltijd

19.15 Afwas en ontmoeting

20.00 Toerusting door spreker met thema

20.40 Gespreksgroepjes

21.15 Avondsluiting

21.30 Einde, bar open             

De avond is bedoeld voor Jeugd- en jongerenwerkers, jeugdouderlingen en catecheten (geen dominees). 

Opgave

Opgave voor deze inspirerende avond kan via datumprikker of email, graag uiterlijk voor 8 september .

Willen jullie tevens deze uitnodiging zoveel mogelijk doorsturen aan andere jeugd- en jongeren werkers in jullie eigen kerk of gemeente? Ze zijn van harte welkom!    

Geef naam en emailadres en kerkelijke gemeente  door via e-mail: aart@yfckampen.nl , dan sturen wij de uitnodiging door, dit is ook i.v.m. de planning en het koken.

NB: Er staat een spaarvarken op de bar voor een vrijwillige bijdrage voor de onkosten.   

Indien je deze uitnodiging niet meer wilt ontvangen, laat het  ons weten zodat we je kunnen uitschrijven. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen via telefoonnummer  06-48037357 of via de mail. 

Graag zien we jullie reacties via de datumprikker of email tegemoet. Wij hebben er in ieder geval veel zin in!

Hartelijke groet,       

Henk van der Lingen en Aart Groen

Youth for Christ Kampen

Locatie: Jongerencentrum De Mix, Venestraat 8 in Kampen

Website: www.yfckampen.nl         


Verslagje van de KIJP avond 7 januari 2016 


Durf jij in ontmoeting met jongeren jezelf even aan de kant te zetten en echt te luisteren naar wat voor hen belangrijk is? Hoe maak je nu echt contact met jongeren, zonder dat jouw normen en waarden in de weg gaan staan?

Donderdag 7 januari mochten we tijdens de 2e KIJP avond stilstaan bij het onderwerp ‘contact’. 
Harm Schraal sprak over dit onderwerp, waarna we in zogenaamde ‘small groups’ uiteen gingen om over het thema door te praten. 
Het was een avond van ontmoeting, bemoediging en onderling contact.  Youth for Christ Kampen is blij met de goede opkomst; er waren 27 jongerenwerkers uit Kampen aanwezig, die 9 verschillende kerkgenootschappen  vertegenwoordigden. 
Mooi om samen te delen in het verlangen om iets te betekenen voor de jongeren in Kampen.
De reacties van de deelnemers waren erg enthousiast en dit motiveert ons om alweer uit te kijken naar een nieuwe KIJP avond. Graag willen twee keer per jaar bij elkaar komen, zodat wij elkaar als jongerenwerkers kunnen blijven bemoedigen en ondersteunen.


Kampen, 7 december 2015

Betreft: Uitnodiging jongerenwerkers Kampen

Hallo jongerenwerkers,

Het is al weer even geleden dat we de 1e KIJP (Kamper Interkerkelijk Jongerenwerkers Platvorm) ontmoeting hebben gehad in Jongerencentrum De Mix. De vorige ontmoeting met jongerenwerkers uit 12 verschillende kerken smaakte naar meer. Daarom willen we jullie uitnodigen voor de 2e KIJP ontmoeting om elkaar te ontmoeten en toe te rusten.

Thema en spreker
“Contact” door Harm Schraal uit Urk.

Contact maken is nodig voordat ik in gesprek kan gaan met jongeren.
Erkenning bieden, aansluiten, luisteren, etc. is nodig om goed contact te maken. Hoe is het contact dat Christus met ons wil? Vanuit de praktijk maar ook vanuit de bijbel willen we jullie, jongerenwerkers, bagage meegeven hoe je kunt aansluiten bij de jongeren.

Harm is werkzaam geweest als trainer voor medewerkers bij Jeugdhulpverlening organisatie Vitree op het gebied van agressie en communicatie. Ook heeft hij langere tijd gewerkt met jongeren met gedragsproblematiek. Daarnaast is hij leider bij een voetbalelftal (tieners) en geeft catechese aan jongeren met een beperking.

Wanneer
De avond zal plaats vinden op donderdag 7 januari 2016 vanaf 18.30 met een maaltijd.

Programma avond

18.20 Inloop
18.30 Maaltijd
19.15 Afwas en ontmoeting
19.55 Kennismakingsspel
20.05 Toerusting door Harm Schraal met als thema: Contact
20.40 Gespreksgroepjes
21.15 Avondsluiting
21.30 Einde, bar open

Doelgroep: Jeugd- en jongerenwerkers, jeugdouderlingen en catecheten (geen dominees).
Locatie: Jongerencentrum De Mix, Venestraat 8 in Kampen
Website: www.yfckampen.nl


Opgave

Opgave voor deze inspirerende avond kan via datumprikker of email, uiterlijk voor 31 december 2015.
Willen jullie tevens deze uitnodiging zoveel mogelijk doorsturen aan andere jeugd- en jongeren werkers in jullie eigen kerk of gemeente? Ze zijn van harte welkom!

Geef naam en emailadres en kerkelijke gemeente door via e-mail: aart@yfckampen.nl , dan sturen wij de uitnodiging door, ook i.v.m. de planning en het koken.
Voor meer informatie, bel 06-48037357 (Aart Groen).
NB: Er staat een spaarvarken op de bar voor een vrijwillige bijdrage voor de onkosten.

Graag zien we jullie reacties via de datumprikker of email tegemoet. Wij hebben er in ieder geval veel zin in!

Hartelijke groet,

Carola Roeland, Henk van der Lingen en Aart Groen
Youth for Christ Kampen
KIJP


KIJP staat voor Kamper Interkerkelijk Jongerenwerkers Platform en is ontstaan uit een interkerkelijk initiatief van verschillende kerkelijke gemeenten uit Kampen en nu overgenomen door Stichting Youth for Christ Kampen.

Doel KIJP avonden: Jongeren werkers zijn vaak eenpitters en we zien vaak dat per kerk of gemeente men met soortgelijke onderwerpen rondom jongerenwerk bezig is. Deze avonden geven de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, te delen, te leren van elkaar en elkaar te bemoedigen. Youth for Christ voorziet tevens in een stuk toerusting, een gezellige locatie en eten en drinken. We houden deze avonden een paar keer per jaar.
Doelgroep: Jeugd- en jongerenwerkers, jeugdouderlingen en catecheten.
Locatie: Jongerencentrum De Mix, Venestraat 8 in Kampen
Website: www.yfckampen.nl