Youth for Christ Kampen

"Ruimte voor Jongeren"

Kampen Interkerkelijk Jongeren Platvorm


Kampen,  13 september 2017

Betreft: Uitnodiging jongerenwerkers Kampen

Hallo jongerenwerkers,

De zomervakantie ligt nog niet ver achter ons en achter de schermen wordt al volop gewerkt aan een nieuwe KIJP avond in het najaar. We kijken goed terug op de vorige avond welke als thema Loverboys en en sexuele weerbaarheid van jongeren had. Met zo’n 25 jongerenwerkers was het uiteraard ook weer een avond van ontmoeting en uitwisseling van ervaringen.Graag willen we je opnieuw uitnodigen voor alweer de 5 e KIJP avond (Kamper Interkerkelijk Jongerenwerkers Platvorm), op 16 november. We denken dat we weer een  inspirerende avond kunnen bieden.    

Spreker en thema                                                                                              

Als spreker hebben we Bram Rebergen uitgenodigd. Bram is directeur van Youth for Christ Nederland, volgens Bram “een geweldige beweging van medewerkers die het grote verlangen delen dat jongeren iets gaan zien en ervaren van de liefde van God”. Youth for Christ wil jongeren, jeugdleiders en vrijwilligers ook toerusten voor missionair jongerenwerk. “We gaan voor geloofsgemeenschappen die jongeren een volwaardige plek geven, waar ze de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen naar Gods beeld.”  Jongeren zijn op zoek naar wie ze zijn, wat ze willen en de keuzes die hiervoor nodig zijn. Er zijn jongeren die zijn opgegroeid in een veilige en vertrouwde omgeving waar groei en ontwikkeling wordt gevoed en gesteund, maar er zijn ook jongeren die al vroeg in hun leven moeten dealen met kwesties die hen klein maken en hun leven onveilig. Welke factoren spelen mee bij de keuzes die jongeren maken en hoe kunnen wij als jongerenwerkers positief bijdragen aan het toekomstperspectief  van jongeren en het ontwikkelen van hun identiteit? Dat is het thema waar Bram ons graag in mee wil nemen.  

 Wanneer

De avond zal plaats vinden op donderdag 16 november  2017 vanaf 18.30 met een maaltijd in Jongerencentrum De Mix, Venestraat 8 te Kampen. Zet deze datum al vast in je agenda!  

Programma avond

18.20 Inloop

18.30 Maaltijd

19.15 Afwas en ontmoeting

20.00 Toerusting door Bram Rebergen met als thema “Identiteit”.

20.50 Gespreksgroepjes

21.25 Avondsluiting

21.30 Einde, bar=open

Deze KIJP avond is uitsluitend bedoeld voor Jeugd- en jongerenwerkers, jeugdouderlingen en catecheten (geen dominees).

Opgave

Opgave voor de inspirerende KIJP avond op 16 november kan via datumprikker of email, graag uiterlijk voor 10 november.

Willen jullie tevens deze uitnodiging zoveel mogelijk doorsturen aan andere jeugd- en jongeren werkers in jullie eigen kerk of gemeente? Ze zijn van harte welkom! Geef hun naam, emailadres en kerkelijke gemeente  door via e-mail: aart@yfckampen.nl  i.v.m. de planning en het koken. 

NB: Omdat aan deze avond met maaltijd en spreker kosten zijn verbonden, staat er een spaarvarken op de bar voor een vrijwillige bijdrage.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen via telefoonnummer  06-48037357 of via de mail.

Indien je deze uitnodigingen niet meer wilt ontvangen, laat het  ons weten zodat we je kunnen uitschrijven.

Graag zien we jullie reacties via de datumprikker of email tegemoet. Wij hebben er in ieder geval veel zin in! 

Hartelijke groet,

  

Henk van der Lingen en Aart Groen


Youth for Christ Kampen

E-mail: aart@yfckampen.nl

Locatie: Jongerencentrum De Mix, Venestraat 8 in Kampen

Website: www.yfckampen.nl

  

KIJP staat voor Kamper Interkerkelijk Jongerenwerkers Platform en is ontstaan    uit een interkerkelijk initiatief van verschillende kerkelijke gemeenten uit Kampen en nu overgenomen door Stichting Youth for Christ Kampen.

Doel KIJP avonden:  Jongerenwerkers zijn vaak eenpitters en we zien vaak dat per kerk of gemeente men met soortgelijke onderwerpen m.b.t. jongerenwerk bezig is. Deze avonden geven de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, te delen, te leren van elkaar en elkaar te bemoedigen. Youth for Christ voorziet tevens in toerusting, een gezellige locatie en eten en    drinken. We houden deze avonden een paar keer per jaar.

Doelgroep: Jeugd- en jongerenwerkers, jeugdouderlingen en catecheten.

Locatie:     Jongerencentrum De Mix, Venestraat 8 in Kampen

Website: www.yfckampen.nl