Youth for Christ Kampen

"Ruimte voor Jongeren"

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter:
Sjaak van Velzen
info@yfckampen.nl

Penningmeester:
Henk van de Raa
Tel. 038-3315865
penningmeester@yfckampen.nl

Secretaris:
Johan Zijnstra
jzijnstra@gmail.com

Bestuurslid meidenwerk:
Arda Reinds
Tel. 038-3333120
arda@helemaalmooi.nl

Bestuurslid missionaire activiteiten:
Aart Groen
038 785 11 09
aart@yfckampen.nl

Algemeen bestuurslid 
Henk Lingen
hlingen@hotmail.com

Bestuurslid fondsenwerving, relatiebeheer en communicatie
vacant

Bestuurslid accommodatie en beheer:
vacant