Youth for Christ Kampen

"Ruimte voor Jongeren"

Vacature: Coördinator Jongerencafé

Coördinator Jongerencafé De Mix 
Stichting Youth for Christ (St. YfC) Kampen is op zoek naar een coördinator voor het jongerencafé.
Het jongerencafé is open op de eerste 3 vrijdagavonden van de maand, vanaf 19.00 – 22.30 uur en is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Er is een voetbalspel, een Wii en er is WIFI beschikbaar. Het jongerencafé heeft een open karakter en alle jongeren zijn welkom. Het jongerencafé valt onder de welzijnsactiviteiten van St. Youth for Christ Kampen. Dat betekent dat er geen evangeliserende activiteiten plaats vinden. 

Omdat we dit werk verder willen professionaliseren zijn we op zoek naar een coördinator.

Voor het uitvoeren van het jongerencafé ontvangt St. YfC Kampen een subsidie van de Gemeente Kampen. Omdat we voor deze activiteit een subsidie ontvangen hebben wij de mogelijkheid om voor deze vrijwilligersfunctie een onkostenvergoeding beschikbaar te stellen.

Als coördinator leg je gemakkelijk contact met jongeren. Je durft op jongeren af te stappen en weet goed wat er bij de jeugd leeft. Kennis van verschillende culturen is daarbij een pré. Je probeert een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. Als jongeren problemen hebben help je ze bijvoorbeeld door hen door te verwijzen naar huisarts, maatschappelijk werk of naar Centrum Jeugd en Gezin.

Functieprofiel coördinator
De coördinator die:
- een levende relatie met God heeft
- enthousiast, authentiek en inspirerend is
- goed is in het aangaan van relaties met de jongeren (12-19 jaar) en   een rolmodel voor hen kan zijn.
- De vrijwilligers in het jeugdwerk kan toerusten en coachen
- Flexibel inzetbaar is
- Heeft hart voor jongeren en heeft feeling met wat jongeren bezig         houdt
- Heeft een voorbeeldfunctie voor de vrijwilligers in woord en daad
- Is aanwezig op alle avonden wanneer het jongerencafé open is
- Werft, in samenwerking met de vrijwilliger coördinator, vrijwilligers     en stuurt deze vrijwilligers aan
- Maakt roosters
- Is zowel mondeling als schriftelijk communicatief goed onderlegd,        ook in “social media” zoals twitter, facebook etc.
- Is (mede)verantwoordelijk voor de PR activiteiten zodat jongeren De   Mix weten te vinden, zorgt in dit verband voor aanmaak en                 verspreiding van flyers en persberichten
- Pro-actief en initiatief; zelfstandig werken, herkennen van kansen en   mogelijkheden en daarop inspelen, zoeken naar een manier om           dingen beter te doen, executiekracht
- Meldt vacatures bij de vrijwilliger coördinator
- Begeleidt de stagiaires van het jongerencafé
- Organisatorisch bewustzijn; doorzien van gevoelens en standpunten     van anderen en effectief samenwerken
- Legt verantwoording af aan het bestuur.
- Lid is van een kerkelijke gemeente.
- Leeftijd vanaf 22 jaar.


Bij meerdere geïnteresseerden wordt op basis van kwaliteit (meest geschikt) een keuze gemaakt door het bestuur van Stichting Youth for Christ. 


Opleiding:
- Minimaal een afgeronde MBO opleiding.
- Competenties:
- Ondernemend en zelfstandig
- Organiserend vermogen
- Goed kunnen luisteren
- Inlevingsvermogen in de situatie en culturen van jongeren
- Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
- Stressbestendig
- Communicatief 


Vrijwilligersvergoeding:
De vrijwilligersvergoeding wordt uitgekeerd volgens de wettelijke normen en regels. De normen zijn als volgt:
Als je jonger dan 23 jaar bent: maximaal € 2,50 per uur met een maximum van € 150,=  per maand en 
maximaal € 1.500,= per jaar.
Vanaf 23 jaar en ouder: maximaal € 4,50 per uur met een maximum van € 150,= per maand en maximaal € 1.500,= per jaar.


Of neem contact op met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, Aart Groen via 06-48037357. Graag ontvangen wij je sollicitatie met CV  op emailadres info@yfckampen.nl