Youth for Christ Kampen

"Ruimte voor Jongeren"

Youth for Christ 50 jaar actief in Kampen


Dit jaar (2018) willen we stilstaan bij het feit dat Youth for Christ al 50 jaar actief is in Kampen. In die 50 jaar zijn er heel veel mensen betrokken geweest bij onze organisatie en we willen in het najaar zeker ons jubileum vieren.

Op welke wijze we hier invulling aan gaan geven wordt op een later moment bekend gemaakt. Voor nu is het van belang dat we zoveel mogelijk informatie gaan verzamelen over hen die actief geweest zijn maar die we ook vanwege de lange periode die achter ons ligt, uit het oog zijn verloren.

De bedoeling is dat we zoveel mogelijk mensen via de e-mail op de hoogte houden van onze jubileumactiviteiten.

Ben jij/ bent U betrokken (geweest) bij Youth for Christ Kampen? vul dan het contactformulier in. Via de e-mail wordt je/wordt u dan verder op de hoogte gehouden.

een email bericht rechtstreeks aan de jubileumcommissie mag natuurlijk ook; gebruik dan het volgende mailadres:  jubileum@yfckampen.info